Home/Posts Tagged "Xem tử vi 2016 tuổi Tỵ"

Xem tử vi 2016 tuổi Tỵ

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 64 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 14-2-1953 đến 2-2-1954 Tướng tinh: Con Sói Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng Mệnh: Trường lưu thủy (Nước sông dài) Sao chiếu: Kế đô (rối rắm, ốm đau) Hạn: Thiên tinh (Hay tranh chấp, đôi co) Vận niên: Cẩu...

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 64 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 14-2-1953 đến 2-2-1954 Tướng tinh: Con Sói Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng Mệnh: Trường lưu thủy (Nước sông dài) Sao chiếu: La hầu (hao tài, ốm đau) Hạn: Tam kheo (Đề phòng xây xước chân tay nhẹ) Vận...

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 76 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1941 đến 14-2-1942 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng Mệnh: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) Sao chiếu: Thái âm (may mắn, danh lộc tốt) Hạn: Huỳnh Tuyền (Hay đau ốm bệnh tật) Vận niên:...

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 76 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1941 đến 14-2-1942 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng Mệnh: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) Sao chiếu: Thái bạch (đau ốm, hao tài) Hạn: Toán tận (va vấp, trở ngại) Vận niên: Ngưu canh...

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 28 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 6-2-1989 đến 26-1-1990 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Đại lâm mộc (Cây trong rừng lớn) Sao chiếu: Kế đô (Rối rắm, ốm đau bệnh tật) Hạn: Thiên tinh (có tranh chấp, đôi co)...

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 28 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 6-2-1989 đến 26-1-1990 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Đại lâm mộc (Cây trong rừng lớn) Sao chiếu: La hầu (tốn hao, rối rắm) Hạn: Tam kheo (xây xát chân tay nhẹ) Vận niên:...

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 40 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 18-2-1977 đến 6-2-1978 Tướng tinh: Con Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung thổ (Đất pha cát) Sao chiếu: Thái âm (may mắn, danh lộc tốt) Hạn: Tam kheo (Đề phòng xây xát chân tay...

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 40 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 18-2-1977 đến 6-2-1978 Tướng tinh: Con Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung thổ (Đất pha cát) Sao chiếu: Thái bạch (đau ốm, hao tốn tiền của) Hạn: Thiên tinh (Tranh chấp, rắc rối) Vận...

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 52 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 2-2-1965 đến 20-1-1966 Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích đế, tân khổ Mệnh: Phúc đăng hỏa (Lửa ngọn đèn) Sao chiếu: Thái dương (may mắn, danh lộc tốt) Hạn: Địa võng (Nhiều rối rắm, âu lo) Vận niên: Dương...

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 52 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 2-2-1965 đến 20-1-1966 Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích Đế, tân khổ Mệnh: Phúc đăng hỏa (Lửa ngọn đèn) Sao chiếu: Kế đô (tai tiếng, rối rắm) Hạn: Địa võng (Nhiều âu lo) Vận niên: Dương hồi Ngạn (Dê trở...