Home/Chuyên mục "Xem tử vi"

Xem tử vi

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 22 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 4-2-1995 đến 23-1-1996 Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Xích Đế, Cô bần Mệnh: Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) Sao chiếu: Thái âm (may mắn, danh lộc tốt) Hạn: Tam kheo (Đề phòng xây xước chân tay nhẹ)...

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 22 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 4-2-1995 đến 23-1-1996 Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Xích Đế, Cô bần Mệnh: Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) Sao chiếu: Thái bạch (ốm đau, hao tốn) Hạn: Thiên tinh (tranh chấp, rối rắm) Vận niên: Long ngộ...

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 70 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 22-1-1947 đến 9-2-1948 Tướng tinh: Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Ốc thượng thổ (Đất tò vò) Sao chiếu: Thái dương (tài lộc tốt, may mắn) Hạn: Địa võng (nhiều điều lo lắng) Vận niên: Dương...

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 70 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 22-1-1947 đến 9-2-1948 Tướng tinh: Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Ốc thượng thổ (Đất tò vò) Sao chiếu: Kế đô (ốm đau, rối rắm) Hạn: Địa võng (nhiều điều lo lắng) Vận niên: Dương hồi...

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 58 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 8-2-1959 đến 27-1-1960 Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thanh Đế, Phú quý Mệnh: Bình địa mộc (Cây sát đất) Sao chiếu: Thái âm (danh lộc tốt, may mắn) Hạn: Huỳnh Tuyền (Đề phòng đau ốm) Vận niên: Ngưu...

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 58 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 8-2-1959 đến 27-1-1960 Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thanh Đế, Phú quý Mệnh: Bình địa mộc (Cây sát đất) Sao chiếu: Thái bạch (hao tài, ốm đau) Hạn: Toán tận (Đề phòng va vấp hoặc tai nạn) Vận...

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 46 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1971 đến 14-2-1972 Tướng tinh: Con Cọp Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Xoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Sao chiếu: Kế đô (tao tài, ốm đau) Hạn: Thiên tinh (tranh chấp, rối rắm) Vận niên: Cẩu cuồng...

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 46 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1971 đến 14-2-1972 Tướng tinh: Con Cọp Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Xoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Sao chiếu: La hầu (ốm đau, rối rắm) Hạn: Tam kheo (Đề phòng xây xát chân tay nhẹ) Vận...

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 34 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 13-2-1983 đến 1-2-1984 Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế, Quan lộc, tân khổ Mệnh: Đại hải thủy (Nước biển lớn) Sao chiếu: Thái dương (danh lộc tốt, may mắn) Hạn: Địa võng (Nhiều toan tính, lo âu)...

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 34 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 13-2-1983 đến 1-2-1984 Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế, Quan lộc, tân khổ Mệnh: Đại hải thủy (Nước biển lớn) Sao chiếu: Kế đô (ốm đau, rối rắm) Hạn: Địa võng (Nhiều phiền muộn, lo âu) Vận...

Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng Tuổi hiện tại: 35 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 25-1-1982 đến 12-2-1983 Tướng tinh: Con Trĩ Con dòng: Hắc Đế, Quan lộc, tân khổ Mệnh: Đại hải thủy (Nước biển lớn) Sao chiếu: Thái bạch (tốn của, hao tài) Hạn: Thiên la (lo âu, rối rắm) Vận niên:...

Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất nam mạng Tuổi hiện tại: 35 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 25-1-1982 đến 12-2-1983 Tướng tinh: Con Trĩ Con dòng: Hắc Đế, Quan lộc, tân khổ Mệnh: Đại hải thủy (Nước biển lớn) Sao chiếu: Thái âm (danh lộc tốt, may mắn) Hạn: Diêm vương (Đề phòng bệnh về đường...

Xem tử vi 2016 tuổi Canh Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Canh Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Canh Tuất nữ mạng Tuổi hiện tại: 47 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 6-2-1970 đến 26-1-1971 Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Thoa xuyến kim (Vàng trang sức) Sao chiếu: Vân hớn (tai tiếng, rối ren) Hạn: Ngũ mộ (mất của, hao tài) Vận niên: Trư phùng...

Xem tử vi 2016 tuổi Canh Tuất nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Canh Tuất nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Canh Tuất nam mạng Tuổi hiện tại: 47 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 6-2-1970 đến 26-1-1971 Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Thoa xuyến kim (Vàng trang sức) Sao chiếu: Thổ tú (bất an, rối rắm) Hạn: Ngũ mộ (mất của, hao tài) Vận niên: Trư phùng...

Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Tuất nữ mạng Tuổi hiện tại: 59 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 18-2-1958 đến 7-2-1959 Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Thanh Đế, Phú quý Mệnh: Bình địa mộc (Cây sát đất) Sao chiếu: Thổ tú (bất an, rối rắm) Hạn: Diêm vương (Đề phòng bệnh về đường huyết) Vận niên:...

Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Tuất nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Tuất nam mạng

Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Tuất nam mạng Tuổi hiện tại: 59 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 18-2-1958 đến 7-2-1959 Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Thanh Đế, Phú quý Mệnh: Bình địa mộc (Cây sát đất) Sao chiếu: Thái dương (danh lộc tốt, may mắn) Hạn: Thiên la (Bất an về tinh thần) Vận niên:...