Tử vi trọn đời

Tuổi Tý
Giáp Tý nam, nữ mạng (1924, 1984, 2044)
Bính Tý nam, nữ mạng (1936, 1996, 2056)
Mậu Tý nam, nữ mạng (1948, 2008, 2068)
Canh Tý nam, nữ mạng (1900, 1960, 2020)
Nhâm Tý nam, nữ mạng (1912, 1972, 2032)

Tuổi Sửu
Ất Sửu nam, nữ mạng (1925, 1985, 2045)
Đinh Sửu nam, nữ mạng (1937, 1997, 2057)
Kỷ Sửu nam, nữ mạng (1949, 2009, 2069)
Tân Sửu nam, nữ mạng (1961, 2021, 2081)
Quý Sửu nam, nữ mạng (1913, 1973, 2033)

Tuổi Dần
Nam mạngNữ mạng
Giáp Dần nam mạngGiáp Dần nữ mạng
Bính Dần nam mạngBính Dần nữ mạng
Mậu Dần nam mạngMậu Dần nữ mạng
Canh Dần nam mạngCanh Dần nữ mạng
Nhâm Dần nam mạngNhâm Dần nữ mạng

Tuổi Mão
Nam mạngNữ mạng
Ất Mão nam mạngẤt Mão nữ mạng
Đinh Mão nam mạngĐinh Mão nữ mạng
Kỷ Mão nam mạngKỷ Mão nữ mạng
Tân Mão nam mạngTân Mão nữ mạng
Quý Mão nam mạngQuý Mão nữ mạng

Tuổi Thìn
Nam mạngNữ mạng
Giáp Thìn nam mạngGiáp Thìn nữ mạng
Bính Thìn nam mạngBính Thìn nữ mạng
Mậu Thìn nam mạngMậu Thìn nữ mạng
Canh Thìn nam mạngCanh Thìn nữ mạng
Nhâm Thìn nam mạngNhâm Thìn nữ mạng

Tuổi Tỵ
Nam mạngNữ mạng
Ất Tỵ nam mạngẤt Tỵ nữ mạng
Đinh Tỵ nam mạngĐinh Tỵ nữ mạng
Kỷ Tỵ nam mạngKỷ Tỵ nữ mạng
Tân Tỵ nam mạngTân Tỵ nữ mạng
Quý Tỵ nam mạngQuý Tỵ nữ mạng

Tuổi Ngọ
Nam mạngNữ mạng
Giáp Ngọ nam mạngGiáp Ngọ nữ mạng
Bính Ngọ nam mạngBính Ngọ nữ mạng
Mậu Ngọ nam mạngMậu Ngọ nữ mạng
Canh Ngọ nam mạngCanh Ngọ nữ mạng
Nhâm Ngọ nam mạngNhâm Ngọ nữ mạng

Tuổi Mùi
Nam mạngNữ mạng
Ất Mùi nam mạngẤt Mùi nữ mạng
Đinh Mùi nam mạngĐinh Mùi nữ mạng
Kỷ Mùi nam mạngKỷ Mùi nữ mạng
Tân Mùi nam mạngTân Mùi nữ mạng
Quý Mùi nam mạngQuý Mùi nữ mạng

Tuổi Thân
Nam mạngNữ mạng
Giáp Thân nam mạngGiáp Thân nữ mạng
Bính Thân nam mạngBính Thân nữ mạng
Mậu Thân nam mạngMậu Thân nữ mạng
Canh Thân nam mạngCanh Thân nữ mạng
Nhâm Thân nam mạngNhâm Thân nữ mạng

Tuổi Dậu
Nam mạngNữ mạng
Ất Dậu nam mạngẤt Dậu nữ mạng
Đinh Dậu nam mạngĐinh Dậu nữ mạng
Kỷ Dậu nam mạngKỷ Dậu nữ mạng
Tân Dậu nam mạngTân Dậu nữ mạng
Quý Dậu nam mạngQuý Dậu nữ mạng

Tuổi Tuất
Nam mạngNữ mạng
Giáp Tuất nam mạngGiáp Tuất nữ mạng
Bính Tuất nam mạngBính Tuất nữ mạng
Mậu Tuất nam mạngMậu Tuất nữ mạng
Canh Tuất nam mạngCanh Tuất nữ mạng
Nhâm Tuất nam mạngNhâm Tuất nữ mạng

Tuổi Hợi
Nam mạngNữ mạng
Ất Hợi nam mạngẤt Hợi nữ mạng
Đinh Hợi nam mạngĐinh Hợi nữ mạng
Kỷ Hợi nam mạngKỷ Hợi nữ mạng
Tân Hợi nam mạngTân Hợi nữ mạng
Quý Hợi nam mạngQuý Hợi nữ mạng