19 - March

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Tuổi hiện tại: 49 tuổi

Sinh ra trong khoảng thời gian từ 30-1-1968 đến 16-2-1969

Tướng tinh: Con Lạc Đà

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Con dòng: Huỳnh Đế, Quan lộc

Mệnh: Đại trạch thổ (Đất nhà lớn)

Sao chiếu: Thái bạch (hao tài tốn của, rối ren)

Hạn: Toán tận (va vấp, trở ngại)

Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây, khá tốt)

Thiên can: Mậu gặp Bính (sinh nhập, tốt)

Địa chi: Thân gặp Thân (Song hành, khá tốt)

Xuất hành: Ngày mùng 1 tết âm lịch từ 5 giờ tới 7 giờ sáng đi về phía bắc để đón thần tài

Màu sắc: Hợp với màu vàng và màu đỏ. Kị với màu trắng và màu đen

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi mậu thân nam mạng chính xác

Năm 2018, tử vi của quý ông Mậu Thân nam mạng chịu ảnh hưởng của những sao chiếu sau đây:

Tọa cung tiểu vận có: Tang môn, Thiên khốc, Địa võng, Đường phù, Tấu thư… Chiếu có: Đại hao, Điếu khách, Thiên hư, Tuế phá, Giải thần, Phượng các, Bạch hổ, Hoa cái, Thiên la, Đà la, Triệt, Tuần… Lưu có: Tuần, Điếu khách, Thiên khốc, Thiên mã… Lưu chiếu có: Thiên trù, Thiên phúc, Hỷ thần, Tiểu hao, Thái tuế, Phục binh, Long đức…

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Facebook Comments