Xem tử vi

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Tuất nữ mạng Tuổi hiện tại: 71 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 2-2-1946 đến 21-1-1947 Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Ốc thượng thổ (Đất tò...

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Tuất nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Tuất nam mạng

23 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Tuất nam mạng Tuổi hiện tại: 71 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 2-2-1946 đến 21-1-1947 Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Ốc thượng thổ (Đất tò...

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Tuất nữ mạng

23 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Tuất nữ mạng Tuổi hiện tại: 23 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 10-2-1994 đến 30-1-1995 Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Sơn dầu hỏa (Lửa trên...

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Tuất nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Tuất nam mạng

23 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Tuất nam mạng Tuổi hiện tại: 23 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 10-2-1994 đến 30-1-1995 Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Sơn dầu hỏa (Lửa trên...

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Dậu nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Dậu nữ mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Dậu nữ mạng Tuổi hiện tại: 24 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 23-1-1993 đến 9-2-1994 Tướng tinh: Con đười ươi Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Kiếm phong kim (Vàng...

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Dậu nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Dậu nam mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Dậu nam mạng Tuổi hiện tại: 24 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 23-1-1993 đến 9-2-1994 Tướng tinh: Con đười ươi Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Kiếm phong kim (Vàng...

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Dậu nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Dậu nữ mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Dậu nữ mạng Tuổi hiện tại: 36 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 15-2-1981 đến 24-1-1982 Tướng tinh: Con Thỏ Con dòng: Hắc Đế, Phú quý Mệnh: Thạch lựu mộc (Cây thạch...

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Dậu nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Dậu nam mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Dậu nam mạng Tuổi hiện tại: 36 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 15-2-1981 đến 24-1-1982 Tướng tinh: Con Thỏ Con dòng: Hắc Đế, Phú quý Mệnh: Thạch lựu mộc (Cây thạch...

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng Tuổi hiện tại: 48 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 17-2-1969 đến 5-2-1970 Tướng tinh: Con Thỏ Con dòng: Huỳnh Đế, Quan lộc Mệnh: Đại trạch Thổ (Đất ở...

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Dậu nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Dậu nam mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Dậu nam mạng Tuổi hiện tại: 48 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 17-2-1969 đến 5-2-1970 Tướng tinh: Con Thỏ Con dòng: Huỳnh Đế, Quan lộc Mệnh: Đại trạch Thổ (Đất ở...

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Dậu nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Dậu nữ mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Dậu nữ mạng Tuổi hiện tại: 60 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 31-1-1957 đến 17-2-1958 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới...

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Dậu nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Dậu nam mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Dậu nam mạng Tuổi hiện tại: 60 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 31-1-1957 đến 17-2-1958 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới...

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Dậu nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Dậu nữ mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Dậu nữ mạng Tuổi hiện tại: 72 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 13-2-1945 đến 1-2-1946 Tướng tinh: Con Cua Con dòng: Hắc Đế, Phú quý Mệnh: Tuyền trung thủy (Nước dưới...

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Dậu nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Dậu nam mạng

22 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Dậu nam mạng Tuổi hiện tại: 72 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 13-2-1945 đến 1-2-1946 Tướng tinh: Con Cua Con dòng: Hắc Đế, Phú quý Mệnh: Tuyền trung thủy (Nước dưới...

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thân nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thân nữ mạng

19 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thân nữ mạng Tuổi hiện tại: 25 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 4-2-1992 đến 22-1-1993 Tướng tinh: Con Dê Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Kiếm phong kim (vàng trong...

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thân nam mạng

19 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thân nam mạng Tuổi hiện tại: 25 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 4-2-1992 đến 22-1-1993 Tướng tinh: Con Dê Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Kiếm phong kim (vàng trong...

Page 2 of 1512345...10...Last »