Xem tử vi

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thân nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thân nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thân nữ mạng Tuổi hiện tại: 37 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 16-2-1980 đến 14-2-1981 Tướng tinh: Con Chó Con dòng: Thanh Đế, Cô quạnh Mệnh: Thạch lựu Mộc (Cây thạch lựu)...

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thân nam mạng

19 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thân nam mạng Tuổi hiện tại: 37 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 16-2-1980 đến 14-2-1981 Tướng tinh: Con Chó Con dòng: Thanh Đế, Cô quạnh Mệnh: Thạch lựu Mộc (Cây thạch...

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nữ mạng

19 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nữ mạng Tuổi hiện tại: 49 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 30-1-1968 đến 16-2-1969 Tướng tinh: Con Lạc Đà Con dòng: Huỳnh Đế, Quan lộc Mệnh: Đại trạch thổ (Đất...

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng

19 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thân nam mạng Tuổi hiện tại: 49 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 30-1-1968 đến 16-2-1969 Tướng tinh: Con Lạc Đà Con dòng: Huỳnh Đế, Quan lộc Mệnh: Đại trạch thổ (Đất...

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thân nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thân nữ mạng

19 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thân nam mạng Tuổi hiện tại: 61 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 12-2-1956 đến 30-1-1957 Tướng tinh: Con Quạ Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới...

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thân nam mạng

19 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thân nam mạng Tuổi hiện tại: 61 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 12-2-1956 đến 30-1-1957 Tướng tinh: Con Quạ Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới...

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thân nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thân nữ mạng

19 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thân nữ mạng Tuổi hiện tại: 73 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 25-1-1944 đến 12-2-1945 Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Hắc Đế, Phú quý Mệnh: Tuyền trung Thủy (Nước trong...

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thân nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thân nam mạng

19 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thân nam mạng Tuổi hiện tại: 73 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 25-1-1944 đến 12-2-1945 Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Hắc Đế, Phú quý Mệnh: Tuyền trung Thủy (Nước trong...

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Mùi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Mùi nữ mạng

17 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Mùi nữ mạng Tuổi hiện tại: 74 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 5-2-1943 đến 24-1-1944 Tướng tinh: Con Cọp Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Dương liễu mộc (Cây dương...

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Mùi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Mùi nam mạng

17 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Mùi nam mạng Tuổi hiện tại: 74 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 5-2-1943 đến 24-1-1944 Tướng tinh: Con Cọp Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Dương liễu mộc (Cây dương...

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Mùi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Mùi nữ mạng

17 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Mùi nữ mạng Tuổi hiện tại: 26 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 15-2-1991 đến 3-2-1992 Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh Mệnh: Lộ bàn thổ (Đất trên...

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Mùi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Mùi nam mạng

17 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Mùi nam mạng Tuổi hiện tại: 26 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 15-2-1991 đến 3-2-1992 Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh Mệnh: Lộ bàn thổ (Đất trên...

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Mùi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Mùi nữ mạng

17 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Mùi nữ mạng Tuổi hiện tại: 38 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 28-1-1979 đến 15-2-1980 Tướng tinh: Con Rái Cá Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Thiên thượng Hỏa (Lửa...

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Mùi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Mùi nam mạng

17 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Mùi nam mạng Tuổi hiện tại: 38 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 28-1-1979 đến 15-2-1980 Tướng tinh: Con Rái Cá Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Thiên thượng Hỏa (Lửa...

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Mùi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Mùi nữ mạng

17 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Mùi nữ mạng Tuổi hiện tại: 50 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 9-2-1967 đến 29-1-1968 Tướng tinh: Con Rồng Con dòng: Hắc Đế, Tân khổ Mệnh: Thiên hà thủy (Nước trên...

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Mùi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Mùi nam mạng

17 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Mùi nam mạng Tuổi hiện tại: 50 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 9-2-1967 đến 29-1-1968 Tướng tinh: Con Rồng Con dòng: Hắc Đế, Tân khổ Mệnh: Thiên hà thủy (Nước trên...

Page 3 of 1512345...10...Last »