Xem tử vi

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Mùi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Mùi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Mùi nữ mạng Tuổi hiện tại: 62 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 24-1-1955 đến 11-2-1956 Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung Kim (Vàng trong...

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Mùi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Mùi nam mạng

17 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Mùi nam mạng Tuổi hiện tại: 62 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 24-1-1955 đến 11-2-1956 Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung Kim (Vàng trong...

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng Tuổi hiện tại: 75 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 15-2-1942 đến 4-2-1943 Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Dương liễu mộc (Cây dương...

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Ngọ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Ngọ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Ngọ nam mạng Tuổi hiện tại: 75 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 15-2-1942 đến 4-2-1943 Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Dương liễu mộc (Cây dương...

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Ngọ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Ngọ nữ mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Ngọ nữ mạng Tuổi hiện tại: 27 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1990 đến 14-2-1991 Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh Mệnh: Lộ bàn thổ (Đất đường...

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Ngọ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Ngọ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Ngọ nam mạng Tuổi hiện tại: 27 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1990 đến 14-2-1991 Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh Mệnh: Lộ bàn thổ (Đất đường...

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng Tuổi hiện tại: 39 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 7-2-1978 đến 27-1-1979 Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên...

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Ngọ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Ngọ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Ngọ nam mạng Tuổi hiện tại: 39 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 7-2-1978 đến 27-1-1979 Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Xích Đế, Cô quạnh Mệnh: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên...

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Ngọ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Ngọ nữ mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Ngọ nữ mạng Tuổi hiện tại: 51 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 21-1-1966 đến 8-2-1967 Tướng tinh: Con Thuồng Luồng Con dòng: Hắc Đế, Tân khổ Mệnh: Thiên hà thủy (Nước...

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Ngọ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Ngọ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Ngọ nam mạng Tuổi hiện tại: 51 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 21-1-1966 đến 8-2-1967 Tướng tinh: Con Thuồng Luồng Con dòng: Hắc Đế, Tân khổ Mệnh: Thiên hà thủy (Nước...

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Ngọ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Ngọ nữ mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Ngọ nữ mạng Tuổi hiện tại: 63 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 3-2-1954 đến 23-1-1955 Tướng tinh: Con chim Trĩ Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung Kim (Vàng...

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Ngọ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Ngọ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Ngọ nam mạng Tuổi hiện tại: 63 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 3-2-1954 đến 23-1-1955 Tướng tinh: Con chim Trĩ Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung Kim (Vàng...

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Tỵ nữ mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 64 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 14-2-1953 đến 2-2-1954 Tướng tinh: Con Sói Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng Mệnh: Trường lưu thủy (Nước sông...

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Tỵ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 64 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 14-2-1953 đến 2-2-1954 Tướng tinh: Con Sói Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng Mệnh: Trường lưu thủy (Nước sông...

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Tỵ nữ mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 76 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1941 đến 14-2-1942 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng Mệnh: Bạch lạp Kim (Vàng chân...

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Tỵ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 76 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1941 đến 14-2-1942 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng Mệnh: Bạch lạp Kim (Vàng chân...

Page 4 of 15« First...23456...10...Last »