Xem tử vi

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 28 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 6-2-1989 đến 26-1-1990 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Đại lâm mộc (Cây trong...

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 28 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 6-2-1989 đến 26-1-1990 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Đại lâm mộc (Cây trong...

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 40 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 18-2-1977 đến 6-2-1978 Tướng tinh: Con Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung thổ (Đất...

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Tỵ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 40 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 18-2-1977 đến 6-2-1978 Tướng tinh: Con Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung thổ (Đất...

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Tỵ nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Tỵ nữ mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Tỵ nữ mạng Tuổi hiện tại: 52 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 2-2-1965 đến 20-1-1966 Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích đế, tân khổ Mệnh: Phúc đăng hỏa (Lửa ngọn đèn)...

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Tỵ nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Tỵ nam mạng

15 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Tỵ nam mạng Tuổi hiện tại: 52 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 2-2-1965 đến 20-1-1966 Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích Đế, tân khổ Mệnh: Phúc đăng hỏa (Lửa ngọn đèn) Sao...

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thìn nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thìn nữ mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thìn nữ mạng Tuổi hiện tại: 65 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1952 đến 13-2-1953 Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng Mệnh: Trường lưu thủy (Nước sông...

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thìn nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thìn nam mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Thìn nam mạng Tuổi hiện tại: 65 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1952 đến 13-2-1953 Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng Mệnh: Trường lưu thủy (Nước sông...

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thìn nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thìn nữ mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thìn nữ mạng Tuổi hiện tại: 17 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 7-2-2000 đến 27-1-2001 Tướng tinh: Con Lạc Đà Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng Mệnh: Bạch lập kim (vàng chân...

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thìn nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thìn nam mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Thìn nam mạng Tuổi hiện tại: 17 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 7-2-2000 đến 27-1-2001 Tướng tinh: Con Lạc Đà Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng Mệnh: Bạch lập kim (Vàng chân...

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thìn nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thìn nữ mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thìn nữ mạng Tuổi hiện tại: 29 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 17-2-1988 đến 5-2-1989 Tướng tinh: Con Quạ Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Đại lâm mộc (Cây rừng...

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thìn nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thìn nam mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Thìn nam mạng Tuổi hiện tại: 29 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 17-2-1988 đến 5-2-1989 Tướng tinh: Con Quạ Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mệnh: Đại lâm mộc (Cây rừng...

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thìn nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thìn nữ mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thìn nữ mạng Tuổi hiện tại: 41 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 31-1-1976 đến 17-2-1977 Tướng tinh: Con Chuột Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung Thổ (Đất pha...

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thìn nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thìn nam mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Bính Thìn nam mạng Tuổi hiện tại: 41 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 31-1-1976 đến 17-2-1977 Tướng tinh: Con Chuột Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Sa trung Thổ (Đất pha...

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thìn nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thìn nữ mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thìn nữ mạng Tuổi hiện tại: 53 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 13-2-1964 đến 1-2-1965 Tướng tinh: Con Rắn Con dòng: Xích Đế, Tân khổ Mệnh: Phúc đăng Hỏa (Lửa đèn...

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thìn nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thìn nam mạng

13 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Giáp Thìn nam mạng Tuổi hiện tại: 53 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 13-2-1964 đến 1-2-1965 Tướng tinh: Con Rắn Con dòng: Xích Đế, Tân khổ Mệnh: Phúc đăng Hỏa (Lửa đèn...

Page 5 of 15« First...34567...10...Last »