Tử vi 2018

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 22 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 4-2-1995 đến 23-1-1996 Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Xích Đế, Cô bần Mệnh: Sơn đầu hỏa (Lửa trên...

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Hợi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Hợi nam mạng

24 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Ất Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 22 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 4-2-1995 đến 23-1-1996 Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Xích Đế, Cô bần Mệnh: Sơn đầu hỏa (Lửa trên...

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Hợi nữ mạng

24 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 70 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 22-1-1947 đến 9-2-1948 Tướng tinh: Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Ốc thượng thổ (Đất tò...

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Hợi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Hợi nam mạng

24 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Đinh Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 70 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 22-1-1947 đến 9-2-1948 Tướng tinh: Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mệnh: Ốc thượng thổ (Đất tò...

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng

24 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 58 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 8-2-1959 đến 27-1-1960 Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thanh Đế, Phú quý Mệnh: Bình địa mộc (Cây sát...

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Hợi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Hợi nam mạng

24 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Kỷ Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 58 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 8-2-1959 đến 27-1-1960 Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thanh Đế, Phú quý Mệnh: Bình địa mộc (Cây sát...

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Hợi nữ mạng

24 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 46 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1971 đến 14-2-1972 Tướng tinh: Con Cọp Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Xoa xuyến Kim (Vàng trang...

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Hợi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Hợi nam mạng

24 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Tân Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 46 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 27-1-1971 đến 14-2-1972 Tướng tinh: Con Cọp Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Xoa xuyến Kim (Vàng trang...

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Hợi nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Hợi nữ mạng

24 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Hợi nữ mạng Tuổi hiện tại: 34 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 13-2-1983 đến 1-2-1984 Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế, Quan lộc, tân khổ Mệnh: Đại hải thủy...

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Hợi nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Hợi nam mạng

24 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Quý Hợi nam mạng Tuổi hiện tại: 34 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 13-2-1983 đến 1-2-1984 Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế, Quan lộc, tân khổ Mệnh: Đại hải thủy...

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng

23 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng Tuổi hiện tại: 35 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 25-1-1982 đến 12-2-1983 Tướng tinh: Con Trĩ Con dòng: Hắc Đế, Quan lộc, tân khổ Mệnh: Đại hải thủy...

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Tuất nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Tuất nam mạng

23 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Nhâm Tuất nam mạng Tuổi hiện tại: 35 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 25-1-1982 đến 12-2-1983 Tướng tinh: Con Trĩ Con dòng: Hắc Đế, Quan lộc, tân khổ Mệnh: Đại hải thủy...

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Tuất nữ mạng

23 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Tuất nữ mạng Tuổi hiện tại: 47 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 6-2-1970 đến 26-1-1971 Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Thoa xuyến kim (Vàng trang...

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Tuất nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Tuất nam mạng

23 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Canh Tuất nam mạng Tuổi hiện tại: 47 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 6-2-1970 đến 26-1-1971 Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Bạch Đế, Phú quý Mệnh: Thoa xuyến kim (Vàng trang...

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Tuất nữ mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Tuất nữ mạng

23 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Tuất nữ mạng Tuổi hiện tại: 59 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 18-2-1958 đến 7-2-1959 Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Thanh Đế, Phú quý Mệnh: Bình địa mộc (Cây sát...

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Tuất nam mạng

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Tuất nam mạng

23 | March

Xem tử vi 2018 tuổi Mậu Tuất nam mạng Tuổi hiện tại: 59 tuổi Sinh ra trong khoảng thời gian từ 18-2-1958 đến 7-2-1959 Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Thanh Đế, Phú quý Mệnh: Bình địa mộc (Cây sát...

Page 1 of 812345...Last »